Spara el

Åtgärder för energibesparing

Att sänka energiförbrukningen och spara på miljön blir allt viktigare. Idag finns det många belysningsanläggningar som börjar bli 15-20 år gamla med undermålig belysning och som dessutom drar väldigt mycket energi.

En gammal elanläggning med lysrör som drivs med konventionella driftdon ger ett svagt flimmer som kan leda till trötta ögon och huvudvärk. Den ökande medvetenheten kräver ny innovativa produkter.

Några enkla punkter som ger en besparing är tex:
- Närvaro och rörelsestyrningar
- Modern belysning, nya effektivare ljuskällor.
- Utnyttja det naturliga dagsljuset optimalt

Så här fungerar smart belysning

Olika lokaler har olika behov och därför kan också ljusstyrning fungera på olika sätt. Gemensamt för dessa sätt är att de hjläper dig spara energi utan att du själv knappt behöver lyfta ett finger.
Närvarostyrning
Närvarostyrning innebär att belysningen tänds automatiskt med hjälp av en eller flera rörelse­detektorer/sensorer så fort någon kommer in i rummet. Belysningen släcks även automatiskt en tid efter det att den senaste rörelsen registrerats. Närvarostyrning kan användas i lokaler såsom kontorsrum, förråd, toaletter och kapp rum.
Frånvarostyrning
Ett system som kräver att man tänder belysning en manuellt men som släcker automatiskt efter en på förhand inställd tid efter senaste rörelsedetekteringen. Sensorn som detekterar kan vara placerad i belysningsarmaturen eller i rummet. Frånvarostyrning kan användas i lokaler som kontor och skolsalar.
Närvarostyrd dämpning
I lokaler som inte är ständigt bemannade, kan man göra stora energibesparingar genom en lägre belysningsnivå när lokalen står tom. Närvarosryrd dämpning säkerställer att det finns tillräckligt med ljus i lokalen när man befinner sig i den för att sedan, när lokalen är tom, reglera ljuset till en lägre nivå utan att släcka det helt. När någon kommer in i lokalen ökar ljuset igen automatiskt till en högre förutbestämd nivå. Känslan av trygghet för en person som går in i den svagt upplysta lokalen är naturligtvis mycket större än känslan av att gå in i en helt mörk lokal. Närvarostyrd dämpning kan användas i lokaler som korridorer, trapphus, lagerlokaler och parkeringsgarage.

Vi är experter på elinstallation

Vi tillhandahåller de flesta behov av  elinstallation och elservice samt data och tele och även installation av laddboxar för laddning av elbilar.

Tveka inte att kontakta oss för att få hjälp av experter inom respektive område.