Kvalitets- och Miljöplan

Kvalitetsplan

Arbetet utförs alltid enligt: Kundens anvisningar, Produktens instruktion, samt gällande Elföreskrifter och Svensk Standard.
Utbildning
Alla montörer utbildas kontinuerligt i elsäkerhet samt nya tekniker/produkter.
Servicebilar
Våra fordon uppgraderas kontinuerligt för att vara så miljövänliga som möjligt.
Riskbedömning/ egenkontroll
Innan ett arbete påbörjas skall en riskanalys utföras. Under och efter utfört arbete skall egenkontroll utföras. Vid installation- eller utbyte av elcentral utförs mätningar och kontroller enligt protokoll.
Arbetsmiljö
- Användandet av Stegar och arbetsbockar görs enligt AFS 2004:3
- Ställningar görs enligt AFS 1990:12
- Saxlift/Skylift görs enligt AFS 2006:4 (Alla har utbildning/förarbevis)
- Personlig skyddsutrustning enligt AFS 2001:3
Material/ råvaror
Vi använder uteslutande endast material/produkter av god kvalitet som håller länge! Vi ska sträva efter att använda material med så liten miljöpåverkan som möjligt. Miljövarudeklarationer på använt material kan fås på begäran. Halogenfri kabel kan användas om ni så önskar. Vi använder ej några starka kemikalier. Vi köper endast, så långt det är möjligt, ekologiska/närproducerade råvaror till lunchrummet.
Avfallshantering
Kabel lämnas in för återvinning. Papper, kartong, armaturer, elektronik osv lämnas i avsedd station på avfallsanläggningen.

Avfallshantering skall prioriteras i följande ordning:

1. Eliminering av uppkomst
2. Återanvändning
3. Återvinning
4. Energiutvinning
5. Deponering

Vi är experter på elinstallation

Vi tillhandahåller de flesta behov av  elinstallation och elservice samt data och tele och även installation av laddboxar för laddning av elbilar.

Tveka inte att kontakta oss för att få hjälp av experter inom respektive område.