Elexperterna

Elektriker, elinstallationer och komletta lösningar för både privatpersoner och företag

Elexperterna

Elektriker, elinstallationer och komletta lösningar för både privatpersoner och företag

Elexperterna

Elektriker, elinstallationer och komletta lösningar för både privatpersoner och företag

KVALITETSPLAN & MILJÖPLAN

 

KVALITETSPLAN
Arbetet utförs alltid enligt: Kundens anvisningar, Produktens instruktion, samt gällande Elföreskrifter och Svensk Standard.

 

UTBILDNING
Alla montörer utbildas kontinuerligt i elsäkerhet samt nya tekniker/produkter.

 

RISKBEDÖMNING/EGENKONTROLL
Innan ett arbete påbörjas skall en riskanalys utföras. Under och efter utfört arbete skall egenkontroll utföras. Vid installation- eller utbyte av elcentral utförs mätningar och kontroller enligt protokoll.

 

ARBETSMILJÖ

  • Användandet av Stegar och arbetsbockar görs enligt AFS 2004:3
  • Ställningar görs enligt AFS 1990:12
  • Saxlift/Skylift görs enligt AFS 2006:4 (Alla har utbildning/förarbevis)
  • Personlig skyddsutrustning enligt AFS 2001:3

MATERIAL/RÅVAROR
Vi använder uteslutande endast material/produkter av god kvalitet som håller länge! Vi ska sträva efter att använda material med så liten miljöpåverkan som möjligt. Miljövarudeklarationer på använt material kan fås på begäran. Halogenfri kabel kan användas om ni så önskar. Vi använder ej några starka kemikalier. Vi köper endast, så långt det är möjligt, ekologiska/närproducerade råvaror till lunchrummet.

 

AVFALLSHANTERING
Kabel lämnas in på Kuusakoski för återvinning. Papper, kartong, armaturer, elektronik osv lämnas i avsedd station på avfallsanläggningen.

 

Avfallshantering skall prioriteras i följande ordning:

  1. Eliminering av uppkomst
  2. Återanvändning 
  3. Återvinning
  4. Energiutvinning 
  5. Deponering

SERVICEBILAR
Våra fordon uppgraderas kontinuerligt för att vara så miljövänliga som möjligt.

ELEXPERTERNA I UMEÅ AB
Adress Magasinsgatan 17A
903 27 Umeå
090 - 12 98 00
info@elexperterna.se

© 2023 Elexperterna
Information om cookies